Sant Felip

Rehabilitació de coberta, mantenint la tipologia existent de coberta a la catalana i realitzant-li noves ventilacions a través de la façana. Les cobertes a la catalana es caracteritzen per tenir gran eficiència energètica. S’inclou la gestió de les subvencions ambl’ajuntament de Barcelona