Riera Blanca

Rehabilitació de façana comunitària, mitjançant sistema aïllament tèrmic exterior per a millora de l’eficiència energètica de l’edifici (SATE 14 cm gruix), substitució de baranes per acer inoxidable i reforç estructural de balcons (enderrocament de la totalitat i reconstrucció d’aquest