Pujos

Reforma integral d’habitatge a Hospitalet, destinada a habitatge per a llogar. Habitatge en 50m2, integrem cuina a menjador per a aprofitar l’espai. Imitació a mosaic hidràulic en el frontal de cuina