Mossen Jacint Verdaguer

Rehabilitació complerta de façana principal i façana posterior, solució constructiva weber sistema antifisures que és un revestiment flexible, impermeable i transpirable. Rehabilitació de patisinteriors amb retirada de baixants de fibrociment. Rehabilitació de mitgera mitjançant treballs verticals