Montseny

Reforma integral d’habitatge situat a L’Hospitalet de Llobregat, destinada a lloguer. Es caracteritza per la presència de sostres amb volta catalana vista i pintada, per la formació de taula amb el taulell de Silestone de cuina així com per l’elecció dels revestiments ceràmics de cuina, bany i balcons d’estil hidràulic.