Londres

Rehabilitació d’envà pluvial, mitjançant enderroc d’envà pluvial ceràmic en mal estat i reconstrucció del mateix en panell sandvitx amb inclusió d’aïllament tèrmic per a millora de l’eficiència energética