Entença

Reforma en la zona de l’Eixample de Barcelona. Es tracta d’un habitatge en la qual s’ha prioritzat la conservació/restauració d’elements per a mantenir l’estètica usual d’aquesta zona de la ciutat, recuperant les portes interiors amb motllures i les marquesines exteriors, s’ha instal·lat un paviment imitació hidràulic en cuina i bany, i parquet natural en la resta de l’habitatge (acoltellat i tenyit).