Cornet i Mas

Realització de reforma de vestíbulambtramitació de subvencions. Noves instal·lacionscomunitàries, electricitat, centralització de comptadors de gas a coberta, nousmuntantsd’aigua i bateria de comptadors