Concepción Arenal

Rehabilitació de façana i coberta d’habitatge unifamiliar en Sant Andreu (Barcelona). Mitjançant incorporació d’aïllament tèrmic per l’exterior de les façanes (sistema Sate) i incorporació d’aïllament en coberta mitjançant plaques de XPS. A destacar la restauració de les motllures després de la incorporació de l’aïllament. Sol·licitud d’ajudes a la rehabilitació energètica.