Compte Santa Clara

Realització de reforços estructurals de lloses de balcó de façana catalogada a la Barceloneta. A destacar la reconstrucció de les motllures perimetrals als balcons mitjançant realització de negatius dels originals per a la seva posterior reproducció.