Caterina Casas

Rehabilitació de façana d’habitatge unifamiliar, substitució de porta d’entrada i realització de paisatgisme de l’habitatge (jardí)