Anselm clavé

Instal·lació de claraboia i impermeabilització de coberta comunitària, acabat en graves.